In Vitro's miljøpolitik

In Vitro's miljøpolitik

In Vitro A/S har siden 2014 arbejdet med en målrettet miljøpolitik og blev i maj 2022 certificeret efter ISO-standarden 14001:2015. 

Formålet med at indføre 'Miljøledelse efter ISO 14001' er, at vi vil være i stand til:

 • at arbejde proaktivt med bæredygtighed 

 • at risikovurdere vores organisations miljø- og klimaforhold

 • at give ledelsen sikkerhed for, at vores miljø- og klimamål nås


I ISO 14001:2015 bliver der lagt ekstra vægt på et livscyklusperspektiv og vi arbejder desuden med FN’s verdensmål nr. 12 om Ansvarligt forbrug og produktion.

Derfor vil vi i stigende grad og så vidt muligt i forhold til branchens specielle forhold tage højde for hele produktets levetid. Hvor stor miljø- og klimapåvirkning produktet har ved produktion, transport, anvendelse og bortskaffelse af produktet. 

Det har vi fokus på i forhold til vores producenter og leverandører samt vores produktion og udvikling af IVUS - vores egen produktlinje, som vi har udviklet i samarbejde med læger og sygeplejersker. 

Se vores ISO 14001:2015 certificering

In Vitro er ISO-9001, ISO-14001 og ISO-13485 certificeret.

Læs mere

Materialer & produktion

Vi vil bidrage til den grønne omstilling og arbejder på at optimere genanvendelse og brug af ressourcer i hele produktets livscyklus og har fokus på bæredygtige leverandørkæder. Det har vi både som virksomhed og via vores brancheforening DiaLab og Dansk Erhverv.

 • Vi stiller krav til vores leverandører og producenter om en målrettet miljø- og klimapolitik. 

 • Vi stiller krav til vores leverandører og producenter om mere miljøvenlige materialer og kvalitet der holder.

Transport & levering

Vi vil minimere transportbehovet og sørger blandt andet for at vores produkter kommer direkte fra vores producenter og leverandører til vores lager i Storkøbenhavn og derfra direkte til kunden.

 • Vi har en målsætning om primært at tilbyde produkter fra producenter og leverandører i Europa for at minimere transportbehovet og dermed CO2-udledning.

 • Vi vil udskifte vores varevogn inden 2030 og vælge en el-løsning.

Grøn strøm

Vi dækker vores elforbrug med Grøn El fra Ørsted. Det betyder, at vores elforbrug bliver dækket af strøm fra certificerede europæiske vindmølleanlæg.

Læs mere

Genbrug & recirkulering

Vi har siden 2014 fokuseret på genbrug og genanvendelse.

 • Vi tilbyder vores kunder at tage pap og plast-emballage med retur til genbrug. 
   
 • Vi sørger for at vores kunder kan vælge produkter fra producenter, hvor genbrug og reducering af affald er prioriteret.

 • Vi donerer så vidt muligt demovarer og varer med datoudløb til velgørende formål for at reducere spild.  

 • Vi affaldssorter alle materialer, som vi anvender i In Vitro A/S. Fra papir, plast, pap, glas til elektronik og batterier. 

 • Vi er i gang med at udvikle nye retningslinjer for emballering, hvor målet er at minimere forbruget af emballagematerialer, herunder så vidt muligt anvende genbrugspap, at indkøbe miljøvenlig tape og bobleplast. 

Egenproduktion

Vi har en målsætning om inden 2026 at sørge for at produktionen af In Vitro's egen produktlinje, IVUS, bliver mere miljøvenlig.

Vi kigger bl.a. på, hvordan vi fremadrettet kan:

 • Minimere emballage forbruget endnu mere.

 • Genanvende materialer i produktionen og i brugssituationen.

 • Genbruge materialer som for eksempel emballering.

 • Pakke så effektivt som muligt, så vi minimerer materiale forbruget og transportbehovet.

Marketing & kommunikation

Vi har siden 2014 valgt at minimere brug af tryksager og POS-materialer.

 • Vi har reduceret tryksager med næsten 100 %. 

 • Vi arbejder stort set kun med digital markedsføring i form af nyhedsbreve, søgemaskine annoncering m.m.

 • Når vi producerer POS og messeudstillinger har vi fokus på at vælge de mest miljøvenlige løsninger.